Morbi et tellus imperdiet, aliquam nulla sed, dapibus erat. Aenean dapibus sem non purus venenatis vulputate. Donec accumsan eleifend blandit. Nullam auctor ligula

Get In Touch

Quick Email
info.help@gmail.com

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Program yüksekte çalışma yönetimi çerçevesinde kuruma özgü bir anlayışla sunulmaktadır.

 

Amaç: Mevzuat çerçevesinde yüksekte çalışma olarak nitelendirilen düşme durumunda yaralanma ihtimali olan iş alanlarında çalışan personellere yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması, iş kazasına maruz kalma riskinin minimize edilmesine yönelik ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanmasıdır.

 

Dayanak: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17, 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmek Madde 5, 28786 Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4/A

 

Eğitici ve Eğitim Süresi: Yüksekte çalışma eğitici eğitim programını tamamlamış yüksekte çalışma eğitmeni tarafından verilecektir. . Eğitim süresi olarak temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi mevzuatta net belirtilmemiştir. Yapmış olduğunuz işe uygun olarak en az 4 saat olarak veya daha fazla belgelendirilebilir. Yapılan iş özelinde çalışanlara güvenli çalışma açısından olumlu davranış değişikliği sağlayabilmek için optimum süre belirlenmelidir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi konu başlıkları: