Morbi et tellus imperdiet, aliquam nulla sed, dapibus erat. Aenean dapibus sem non purus venenatis vulputate. Donec accumsan eleifend blandit. Nullam auctor ligula

Get In Touch

Quick Email
info.help@gmail.com

Acil Durum Eğitimi

HEDEF:  Acil Durum Yönetimi çerçevesinde kuruma özgü ve senaryo temelli bir anlayışla sunulmaktadır. Tatbikat için ayrılan zaman diliminde acil durum davranış şekilleri üzerinde kurumun hazırlığını test etme, eksikleri tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme hedeflenmektedir.

 

AMAÇ: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek deprem, yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren acil durumlarda davranış yöntemlerinin belirlenerek işletme için tüm çalışanlara eğitim ve tatbikat yapmak.

 

DAYANAK: 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” Madde 13 gereği işletmelerin EN AZ YILDA BİR KEZ ACİL DURUM TATBİKATI YAPILMASI gerekmektedir.

 

Madde 13: Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

 

SERTİFİKASYON: Acil Durum Eğitmeni tarafından sertifikasyon ve belgelendirme yapılacaktır.

 

DOKÜMANTASYON: Deprem Senaryosu, Tatbikat Raporu, Eğitim Katılım Belgeleri ve Tutanağı

Eylem Planları
Kapsam