Morbi et tellus imperdiet, aliquam nulla sed, dapibus erat. Aenean dapibus sem non purus venenatis vulputate. Donec accumsan eleifend blandit. Nullam auctor ligula

Get In Touch

Quick Email
info.help@gmail.com

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

İş güvenliği bir bilinç / bir kültürdür. Bu kültürü geliştirmek için hepimize görev düşmektedir.  Sizce neden herhangi bir işe başlamadan önce eğitim zorunluğu vardır ? Neden kanun bunu zorunlu kılar? İşverenler veya kurumlar neden bu eğitimi almadan çalışanları işbaşı yaptırmak istemezler ? Bu noktada bilgi ve bilinç ayrımını yapmak gereklidir. Örneğin araç kullanırken çoğumuz emniyet kemeri kullanmamız gerektiğini biliriz. Ancak emniyet kemeri kullanmayan çoğunluk neden kullanmaz? Çünkü sahip olduğu bilgisini bilinç seviyesine getirmemiştir.  Bu bilinç seviyesine ulaşmak önce eğitimle mümkündür.  Bilimsel araştırmalara göre iş kazalarının yarısı basit sebeplerden kaynaklanmaktadır. Geçen Yıl 1.843 kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiştir. Kabaca yarısının basit nedenlerden kaynaklanan iş kazalarında hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz.  Basit sebeplerden Hayatımızı Kaybetmeyelim. Hayatımız değerli, İş kazalarıyla aramıza ördüğümüz güvenlik duvarına eğitimlerimizle bir tuğla koyuyoruz.   Aşağıdaki sürelerle yenileyerek güvenlik kültürüne katkı sunuyoruz. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.
1 – Genel konular
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,
2 – Sağlık konuları
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım,
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,
3 – Teknik konular
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma,
4 – Diğer konular Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri..